Érvényes szabályozások

A PROGRAMJUK TERVEZÉSEKOR AZ ALÁBBI AETR SZABÁLYOZÁS (NEMZETKÖZI EU SZABÁLYOZÁS) SZERINTI VEZETÉSI IDŐ, PIHENŐ ÉS MUNKAIDŐ SZABÁLYOZÁSOKAT KÉRJÜK FIGYELEMBE VENNI AZ AUTÓBUSZOKON HASZNÁLT DIGITÁLIS TACHOGRÁF KÉSZÜLÉKEK, VALAMINT A CSOPORT BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN. A FENTI RÉSZLETEKET MIND A CSOPORT, MIND KOLLÉGÁINK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN KÉRJÜK BETARTANI, A PROGRAMOT EZEN RÉSZLETEK ALAPJÁN IGAZÍTANI. AMENNYIBEN MEGOLDHATÓ, SZÍVESEN EGYEZTETJÜK A CSOPORT IDŐRENDJÉT A KÖLCSÖNÖS BIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN!

Vezetési idő:

1 gépkocsivezető napi 9 órát tölthet vezetéssel, mely heti két alkalommal 10 órára emelhető.

Munkaideje maximum 15 óra lehet 24 órás perióduson belül, abban az esetben, ha a 15 órás munkaidőn belül 3 óra egybefüggő pihenőidőt tudott tartani.

Ha a 3 óra folyamatos pihenőidőre nincs lehetőség, a munkaidő maximum 13 óra lehet. (A gépkocsivezető indulástól-érkezésig 13 órát tölthet úton). 1 gépkocsivezető folyamatosan 4 és fél órát vezethet. A vezetési idő letelte után a vezetést kötelezően meg kell szakítania legalább 45 percre.

Ha 4 és fél órán belül áll meg és nem veszi ki egyszerre a 45 perc pihenőt, először minimum 15 perc, utána minimum 30 perc megszakítás szükséges. 15 percen belüli megállás vezetésnek számít!


Pihenőidő:

A gépkocsivezetőnek heti 2 pihenőnap jár.

Lehetőség van arra, hogy az egyik héten 6 napot dolgozzon, utána 1 pihenőnapot kell kapnia. A következő héten már kötelező a 2 pihenőnap és a 3. hét végéig az egy elmaradt pihenőnap pótlása. Tehát vagy a második vagy a harmadik héten már csak 4 napot dolgozhat!

Amennyiben a program nem teszi lehetővé a fenti szabályok betartását, úgy 2 fő gépkocsivezető részvétele szükséges! 2 gépkocsivezető folyamatosan 20 órát tölthet vezetéssel, ezután 9 óra egybefüggő pihenőidőt kötelesek szálláshelyen eltölteni. Ebben az esetben folyamatos a haladás, a 2 gépkocsivezető felváltva vezet, a technikai pihenők beosztása a csoport igénye szerint történik.


DIÁKOK UTAZTATÁSA KÜLFÖLDRE

(1) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos kirándulást - így különösen külföldi iskolai vagy tanulmányi kirándulást - a következő feltételek érvényesítésével kell megszervezni: a) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusz nemzetközi forgalomban 23:00 és 04:00 óra között nem közlekedhet, kivéve, ha elháríthatatlan külső ok - így különösen közlekedési torlódás, közlekedésrendészeti hatósági intézkedés - miatt e tilalom nem tartható be,
b) a tanulókat, gyermekeket szállító autóbusznak
ba) meg kell felelnie a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 112/A. §-ában foglalt műszaki feltételeknek,
bb) rendelkeznie kell digitális menetíró készülékkel, és
bc) az autóbusz első forgalomba helyezésének évétől számított életkora nem haladhatja meg a 13 naptári évet.
(2) Magyarország területén kívülre irányuló autóbuszos iskolai kirándulásra olyan szolgáltatóval köthető szerződés, amely vállalja és szakorvos által kiállított dokumentummal igazolja, hogy a kirándulás lebonyolításához a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 1. melléklet 6. pont 6.2.1.1. alpontjában meghatározott betegséggel (obstruktív alvási apnoe szindróma) nem küzdő gépjárművezetőt biztosít.
3. § Ez a rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba.

Autópályadíjak:

Magyarország: http://www.autopalya.hu/

Szlovákia: https://www.emyto.sk

Csehország: http://www.premid.cz

Ausztria: http://www.go-maut.at/

Lengyelország: http://www.viatoll.pl

Szlovénia: http://www.slovenia.info

Horvátország: http://www.hak.hr/ (autópálya fizetőkapuk)

Olaszország: autópálya fizetőkapuk

Franciaország: autópálya fizetőkapuk

Spanyolország: autópálya fizetőkapuk

Németország (adófizetési kötelezettség): http://www.finanzamt.bayern.de/nuernberg-zentral/

Ausztria (adófizetési kötelezettség):

Bosznia és Hercegovina: http://bihamk.ba/spi/servisne-informacije/1-cestarina-u-bih.html